Růžová kola

100% Bavlněná látka je ručně barvená přírodní barvou z kůry Mahagovníku  originálním...

kruhy a čtverce

Látky vytvořené tradiční vo kovou technikou o trova Jáva v Indoe ii In pirací j ou...

Čtverce

Přírodně barvená látka z kůry Jalawe Zdobená vzorem tvořeným tradiční indoné kou...

Pruhy

Látka zdobená tradiční idoné kou vo kovou batikou a barvena přírodní barvou zí kanou z...

JELENI

100% Bavlněná látka je ručně barvená přírodní barvou z ro tliny Ceriop tagal a kůry...

Jeleni II.

Bavlněná látka je ručně barvená přírodní barvou tingi  originálním de ignem...

@chizika #chizika